sobota, 13 lipca, 2024

Naszym celem jest zrzeszanie i integracja polskiej społeczności o światopoglądzie humanistycznym,
racjonalistycznym i ateistycznym.
Poprzez swoje działania popularyzujemy światopogląd humanistyczny i świecką etykę, oparte na wiedzy
naukowej, rozumie, doświadczeniu. Propagujemy społeczne znaczenie nauki oraz działamy na rzecz jej
dowartościowania jako priorytetu publicznego.
W tym celu realizujemy projekt pod nazwą „Wszechnica-Oświeceniowo Racjonalistyczna”.
Wspieramy osoby i organizacje zagrożone dyskryminacją, oraz poddane społecznej presji w szczególności w
zakresie dotyczącym światopoglądu. Inicjujemy i wspieramy działania na rzecz neutralności światopoglądowej Państwa.
Organizujemy Dni Świeckości zapoczątkowane w roku 2008. W roku 2011 odbyła się największa Polsce
manifestacja świeckości pod hasłem Secular Europe – Secular Poland na wzór marszu świeckości w Londynie
Zapraszamy do współpracy oraz wspierania naszych inicjatyw.

W celu dołączenia do stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowska SWOR
Przed jej złożeniem prosimy o zapoznanie się ze statutem SWOR