poniedziałek, 24 czerwca, 2024
Aktualnościpartnerzy

Nasza przedstawicielka w Radzie ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Miasta Krakowa

Monika Szymańska, wiceprezeska Stowarzyszenia, została powołana w skład Rady ds. Równego Traktowania III kadencji przy Prezydencie Miasta Krakowa.

Celem działania Rady jest wypracowanie koncepcji, pomysłów i rozwiązań na rzecz stworzenia strategii równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym. Do zadań Rady należy opiniowanie projektów strategicznych Miasta oraz aktów prawa miejscowego w zakresach wszystkich obszarów bezpośrednio i pośrednio dotyczących równego traktowania.

Tekst Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa