poniedziałek, 24 czerwca, 2024
Aktualnościdni swieckosci

Manifestacja Świeckości 2023

Szanowni Państwo!

Wszystkich zwolenników demokracji zapraszamy na Manifestację Świeckości w sobotę 30 września o godz. 14:00 na Krakowski Rynek, pod Wieżę Ratuszową. Manifestacja jest częścią tegorocznych Dni Świeckości organizowanych po raz kolejny w Krakowie przez nasze Stowarzyszenie oraz Małopolski Oddział Towarzystwa Kultury Świeckiej, Koalicję Ateistyczną i Kongres Świeckości.

Ten rok jest szczególny. Trwa kampania wyborcza, w której po raz pierwszy w programach więcej niż jednego komitetu wyborczego pojawiają się postulaty ograniczenia wpływu religii na życie społeczne i polityczne. Po raz pierwszy nieśmiało politycy zgłaszają postulat wypowiedzenia Konkordatu. Opozycja demokratyczna jest zgodna w kwestii likwidacji Funduszu Kościelnego. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć realizację tych postulatów. Tych, którzy chcieliby dołożyć nowe. Polityków, którzy gotowi są złożyć solenne obietnice przywrócenia instytucjom publicznym obywatelskiego i świeckiego charakteru. I tych, którzy chcą dochować litery i ducha Konstytucji, przyjętej w ogólnopolskim referendum w 1997 roku.

Prosimy o przekazanie informacji (na adres swor@swor.pl), czy będą Państwo chcieli zabrać głos w trakcie manifestacji. Manifestacja została zgłoszona zgodnie ze stosownymi przepisami i odpowiedzialność za jej sprawne przeprowadzanie spoczywa na organizatorach, tj. Stowarzyszeniu Wszechnicy Oświeceniowo – Racjonalistycznej.

Link do wydarzenia na FB