poniedziałek, 24 czerwca, 2024

Nagrania DŚ 2015

Dni Świeckości 2015

PROGRAM

Piątek, 25 września

godz. 17:00
Konstytucja a świeckość państwa

zaproszeni: red. Adam Szostkiewicz (tygodnik Polityka)

miejsce: MOCAK-Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie ul. Lipowa 4

 

godz. 20:00

Wernisaż wystawy Marty Frej

miejsce: Spółdzielnia Ogniwo ul. Paulińska 28

 

Sobota, 26 września
godz. 11:00
Antykoncepcja awaryjnym prawem człowieka w kontekście Konstytucji

zaproszeni: Anna Dryjańska, dr Maria Pawłowska, Kazimiera Szczuka, Agnieszka Stupkiewicz-Turek

miejsce: Spółdzielnia Ogniwo ul. Paulińska 28

 

MARSZ ŚWIECKOŚCI !

godz.13:45

start: Ul. Kałuzy 1 – „Ząb Przeoryszy”

godz. 17:00
Do czego Polska potrzebna jest Kościołowi?

zaproszeni: Jacek Żakowski,prof. Jan Hartman, Leszek Jażdżewski

miejsce: MOCAK -Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie ul. Lipowa 4

godz. 20:00

impreza integracyjna: Bal – ul. Ślusarska 9

 

Niedziela, 27 września
godz. 11.00

Forum Organizacji Ateistycznych.

miejsce: JCC ul. Miodowa 24

 

Tematem przewodnim tegorocznych DŚ jest Konstytucja a Świeckość Państwa.
Najładniej brzmi preambuła do konstytucji, gdzie deklaratywnie określona jest równość światopoglądowa. Część prawników twierdzi, że preambuła może rodzić skutki prawne, ale ci realistycznie nastawienie wiedzą, że nie rodzi. Pod pretekstem praw osób wierzących, wprowadza się przepisy prawa korzystne dla instytucji kościoła Katolickiego czasem przy okazji dla innych kościołów chrześcijańskich Nawet w samej konstytucji nie ma równości pomiędzy wierzącymi a niewierzącymi. Krok dalej idzie Konkordat który poszerza przywileje kościoła a jeszcze dalej ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego która mówi tylko o prawa kościoła.
Nie mamy zadekretowanego rozdziału kościoła od państwa. Mamy współprace , która generalnie polega na wspieraniu przez państwo kościoła finansowo i organizacyjnie a w zamian kościół wspiera niektórych polityków.
Świeckość państwa nie jest jakimś wydumanym „przywilejem” ateistów i agnostyków. To podstawowa zasada wolnego obywatelskiego społeczeństwa, dająca wolność wyznawania każdej religii oraz nie wyznawania żadnej.
Świeckie państwo jest potrzebne po to, by każdy mógł spokojnie pozostać wierny swojemu światopoglądowi, swojemu stylowi życia pod warunkiem wyrzeczenia się agresywnej ewangelizacji. Świeckie państwo gwarantuje każdemu prawo do swobody przekonań i postaw oraz i ich propagowanie przez dialog i własny przykład.

Tylko w świeckim państwie nauka może się swobodnie rozwijać, możliwe jest poszerzanie wiedzy, rozwój człowieka, pokonywanie chorób. Tylko w takim państwie możliwy jest realny ogląd rzeczywistości. Tylko w takim możliwy jest postęp , rozumiany jako poprawa jakości życia człowieka i jego bezpieczeństwa.
Świeckie państwo kieruje się sprawdzonymi wynikami badań naukowych. Nie czeka na rozstrzygnięcie w debacie teologicznej czy ziemia jest okrągła, czy można złapać bozony, czy zarodek jest człowiekiem. To są sprawy z tego świata.
Świeckie państwo to spokojna koegzystencja różnych wierzeń i światopoglądów. Sprawa tak subiektywna, jak wiara, nie powinna być orężem politycznych przepychanek i środkiem wywierania presji na świeckie ustawodawstwo. Każdy ma prawo do wolności i przestrzeni dla własnych przekonań i wiary, byle tylko nie zagrażał innym. Prawo stojąc na straży wolności wszystkich, nie powinno szczególnie bronić jednych przeciw drugim. Kodeks karny w artykule 196 o obrazie „uczuć religijnych” stoi na straży religii, uczucia i wyobrażenia stają się ważniejsze niż nauka , prawda i rzeczywistość.
Świeckie państwo nie dopuszcza do rozdawnictwa majątku publicznego dla zdobycia przychylności hierarchów kościelnych. Komisja majątkowa działała w sposób prawnie wątpliwy, etycznie naganny, moralnie niedopuszczalny. Nie pierwszy raz w historii hierarchowie Kościoła Katolickiego sprzeniewierzali się głoszonym przez siebie wartościom, lekceważyli sobie własne cnoty, goniąc za „złotym cielcem”.
W świeckim państwie, nikt poważny nie zgodzi się na uprawianie polityki z kościelnych ambon, szantażowaniu władzy ustawodawczej ekskomunikami.
Świeckim państwie nauczanie religii nie może być elementem szkolnej edukacji, ingerować w szkolny system edukacji, programy nauczania innych przedmiotem. Może być co najwyżej gościem w budynku szkolnym. I tylko tam gdzie sobie tego wyraźnie życzą rodzice dzieci lub sama młodzież…
Dlatego też wszyscy powinniśmy domagać się by nasze, wspólne państwo, było wreszcie świeckie.
Bo to nie święci garnki lepią, nie święci Kraków zbudowali. Dlatego dziś zmieniamy nazwę tego placu w Krakowie i oddajemy go Wszystkim Świeckim. Wszystkim tu zebranym, i tym którzy zostali w domach. Wszystkim świeckim mieszkańcom Krakowa, Polski i Europy. To jest dzisiaj nasz . Plac Wszystkich Świeckich. W środku Europy.
I jeszcze słowo tym , którzy też uważają, że państwo powinno świeckie lecz marsze są im obce. Dni Świeckości obejmowały 5 paneli dyskusyjnych , jedną wystawę grafik, jedno spotkanie literackie. Co znalazło się w sprawozdaniach ?
Marsz, marsz Świeckości.
Niestety, bywa tak, że aby dojść do czegoś dobrego, trzeba się najpierw zdrowo namaszerować.
A jako epilog zacytuję prof. Jana Hartmana autora jednego z naszych świeckich manifestów:

„Owszem, będziemy krytykować Kościół katolicki, lecz będziemy to czynić sprawiedliwie i w oparciu o prawdę. Niechaj nasi przeciwnicy, zarzucając nam, jak to zwykli czynić, atakowanie Kościoła, zechcą wykazać, w którym punkcie nasza krytyka jest fałszywa. Ze swej strony deklarujemy otwartość na krytykę naszych poczynań. Chcielibyśmy wiedzieć, co czynimy niewłaściwie, aby móc się poprawić. Mamy nadzieję, że analogicznej postawy otwartości na krytykę i gotowości poprawy nauczy się kiedyś i Kościół, i państwo.”

LinkOpis
Link1Antykoncepcja awaryjna prawem człowieka w kontekście Konstytucji.
Skład panelu:
Dr Maria Pawłowska
Anna Dryjańska
Kazimiera Szczuka
Małgorzata Bielawska
Prowadzenie: Agnieszka Stupkiewicz Turek
Sobota 26.09.2015 - Spółdzielnia Ogniwo ul. Paulińska 28
Link2Konstytucja a państwo świeckie.
Pierwszy panel dyskusyjny w ramach krakowskich Dni Świeckości 2015 pt. "Konstytucja a państwo świeckie"
Gościem panelu był redaktor Adam Szostkiewicz z tygodnia Polityka
Prowadzenie Adam Jaśkow - SWOR
Panel odbył się w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie ul. Lipowa 4 (MOCAK) w dniu 25.09. 2015
Link3Do czego Polska potrzebna jest Kościołowi?
Zaproszeni goście:
Profesor Jan Hartman
Jacek Żakowski (tygodnik Polityka)
Leszek Jażdżewski (Liberté! )
Prowadzenie: Barbara Man
Panel odbył się 26.09.2015 w MOCAK – Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie ul. Lipowa 4