poniedziałek, 24 czerwca, 2024
Aktualnościdni swieckosci

Świecki Latarnik Wyborczy 2023

Konstytucja RP deklaruje bezstronność Państwa w sprawach religii oraz gwarantuje wolność sumienia i wyznania obywatelom. Jednak wciąż wiele obszarów administracji państwowej oraz życia publicznego zdominowane jest przez narrację religijną. Polsce potrzebna jest systemowa laicyzacja, aby zagwarantować poszanowanie praw osób religijnych, osób wierzących oraz osób bezwyznaniowych. To oznacza konieczność usunięcia wszelkich istniejących uprzywilejowań organizacji religijnych. Te działania systemowe powinien przeprowadzić Parlament tworząc zrozumiałe, jednoznaczne oraz przyjazne prawo, niemotywowane doktrynami religijnymi. Władze publiczne powinny być racjonalne i kierować się argumentami naukowymi.

Wyborcy powinni móc wybierać swoich przedstawicieli w Parlamencie mając pełną wiedzę co do ich intencji i zamiarów politycznych, również w obszarze świeckości Państwa. W związku z tym prosimy Kandydatki i Kandydatów do Parlamentu w wyborach 2023 o odpowiedź TAK lub NIE na pytania zawarte w Świeckim Latarniku Wyborczym 2023

Jeśli ktoś chce zadać te pytania kandydatom w swoim okręgu wyborczym, może pobrać i wydrukować dokument, a następnie poprosić ich o wypełnienie go.