poniedziałek, 24 czerwca, 2024
Ogólne

SWOR

Celem Stowarzyszenia jest:
Zrzeszanie i integracja polskiej społeczności o światopoglądzie humanistycznym,
racjonalistycznym i ateistycznym.
Popularyzacja i rozwój światopoglądu humanistycznego i etyki świeckiej, opartych na
wiedzy naukowej, rozumie, doświadczeniu.
Wsparcie i obrona interesów członków Stowarzyszenia, przed presją i dyskryminacją,
w szczególności w zakresie dotyczącym światopoglądu.
Propagowanie społecznego znaczenia nauki oraz działanie na rzecz jej
dowartościowania jako priorytetu publicznego;
Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
Działanie na rzecz neutralności światopoglądowej Państwa;
Naszymi partnerami są:
Koalicja Ateistyczna, Fundacja im Kazimierza Łyszczyńskiego, Fundacja Wolność Od Religii, Laickie.pl, portal EtykawSzkole.pl