poniedziałek, 24 czerwca, 2024

Wszechnica Oświeceniowo-Racjonalistyczna

Jednym z naszych działań jest Wszechnica, która nazwą jak i praktyką nawiązuje ona do podobnych instytucji oświatowych, stawiających sobie za cel demokratyzację dostępu do wiedzy.

Nasza Wszechnica zajmuje się edukacją pozaakademicką, poruszając bieżące „gorące” tematy. Zapraszamy naukowców i specjalistów z danej dziedziny, ich wystąpienia mają jednakże mniej formalny charakter niż w murach uczelni lub akademii. Możliwy jest bardziej osobisty kontakt, niezapośredniczony akademicką hierarchią.
Z drugiej strony, nie jest to także zwykły klub dyskusyjny, wyraźny jest bowiem „kierunek przepływu” wiedzy. Nazwa wszechnicy ma na celu rehabilitację ważnych prądów kultury europejskiej, które wrosły w jej fundament, a nie mają ostatnio „najlepszej prasy”. Odrzucamy obskurancką i dewocyjną próbę wymazania tradycji Oświecenia z europejskiej i polskiej historii, chcemy natomiast nawiązywać dialog z postępowymi krytykami tego nurtu.

Spotkania Wszechnicy Oświeceniowo-Racjonalistycznej odbywają się raz w miesiącu. Naszym Partnerem jest Klub Pod Jaszczurami (Rynek Główny 8).
Wszystkie spotkania są nagrywane i bezpłatnie dostępne na YouTube.
Zapraszamy do grupy wszystkich, którzy uczestniczyli w spotkaniach Wszechnicy, widzieli nasze materiały, którym podoba się nasza działalność. Zapraszamy do współtworzenia kolejnych spotkań Wszechnicy.

Nasz kanał:

www.youtube.com/user/krakowskiracjonalizm

Pierwszy panel w ramach Wszechnicy Oświeceniowo-Racjonalistycznej nosił tytuł: „ACTA…w czym problem” i odbył się w lutym 2012 roku.


Plakaty z naszych Wszechnic: