Stowarzyszenie powstało by kontynuować działania krakowskich racjonalistów. Naszym celem jest zrzeszanie i integracja polskiej społeczności o światopoglądzie humanistycznym, racjonalistycznym i ateistycznym.
Popularyzacja i rozwój światopoglądu humanistycznego i etyki świeckiej, opartych na wiedzy naukowej, rozumie, doświadczeniu.
Wsparcie i obrona interesów członków Stowarzyszenia, przed presją i dyskryminacją, w szczególności w zakresie dotyczącym światopoglądu.
Propagowanie społecznego znaczenia nauki oraz działanie na rzecz jej dowartościowania jako priorytetu publicznego.
Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy.
Działanie na rzecz neutralności światopoglądowej Państwa.